22 September 2011

21 Jenis Kunci Kebaikan

 1. Kunci solat adalah Taharah/Kebersihan.
 2. Kunci Haji adalah Ihram dan menjauhi perkara yang diharamkan semasa haji.
 3. Pintu segala kebaikan adalah bersikap benar dalam semua perkara.
 4. Kinci Syuga adalah Bertauhid kepada Allah SWT.
 5. Kunci Ilmu adalah bertanya kepada guru secara penuh beradab.
 6. Kunci kejayaan adalah Kesabaran.
 7. Kunci kemanjuan/Kelebihan  adalah bersyukur.
 8. Kunci Kekuasaan adalah Berkasih-sayang dan ingat mengingati.
 9. Kunci Kejayaan adalah Bertaqwa.
 10. Kunci Taufiq adalah Berkasih sayang dan mencintai Allah SWT
 11. Kunci segala kemaqbulan adalah berdoa.
 12. Kuci kecintaan Akhirat adalah meninggalkan segala perkara haram di dunia.
 13. Kunci Keimanan adalah berfikir kepada apa yang mendorong beribadat kepada Allah SWT dan bertadabbur kepadanya.
 14. Kunci bertemu dengan Allah SWT adalah Hati sejahtera dari segala dosa, Ikhlas dalam bercinta kepada Allah SWT, Membenci dan meninggalkan segala perkara yang Allah SWT larang dan benci.
 15. Kunci menghidupkan hati mencintai Allah SWT adalah Bertadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran,menjauhi perkara berkaitan dengan sihir dan meninggalkan segala dosa.
 16. Kunci mencapai rahmat adalah mengamalkan konsep Al-Ihsan dalam beribadat kepada Allah SWT dan berusaha berbakti kepada hamba-hamba Allah SWT.
 17. Kunci rezeki adalah berusaha dengan penuh Istighfar dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 18. Kunci kemuliaan adalah Taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
 19. Kunci kejayaan di Akhirat adalah pendek angan-angan.
 20. Kunci segala kebaikkan adalah Cinta kepada Allah SWT dan Cinta Alam Akhirat.
 21. Kunci segala kejahatan adalah Cinta dunia dan panjang angan-angan.
Sumber : WAKAF KITA'11

No comments: